מפתח לתורת כ"ק אד"ש

לפי שנים לפי חדשים פרשיות מועדים
ראש השנה עשי"ת שבת תשובה ו' תשרי יום הכיפורים חג הסוכות שמחת בית השואבה שמע"צ-שמח"ת כ' מר חשון ר"ח כסלו ט'-יו"ד כסלו דרושי חתונה י"ד כסלו י"ט-כ' כסלו חנוכה זאת חנוכה ה' טבת עשרה בטבת כ"ד טבת ר"ח שבט יו"ד שבט ט"ו בשבט כ"ב שבט פרשת שקלים פרשת זכור פורים קטן פורים פרשת פרה פרשת החודש ניסן ב' ניסן שבת הגדול י"א ניסן י"ג ניסן ערב חה"פ חג הפסח ימים אחרונים דחג הפסח ספירת העומר פרקי אבות ב' אייר י"ג אייר פסח שני ל"ג בעומר ר"ח סיון חג השבועות ט"ו סיון כ"ח סיון ג' תמוז י"ב-י"ג תמוז בין המצרים שבת חזון שבת נחמו ט"ו באב כ"ף אב אלול ר"ח אלול ח"י אלול ג' דסליחות ראש חודש

מאמרים
ראש השנה

Heading