מפתח לתורת כ"ק אד"ש

לפי שנים לפי חדשים פרשיות מועדים
בראשית נח לך לך וירא חיי שרה תולדות ויצא וישלח וישב מקץ ויגש ויחי שמות וארא בא בשלח יתרו משפטים תרומה תצוה כי תשא ויקהל פקודי ויקרא צו שמיני תזריע מצורע אחרי מות קדושים אמור בהר בחוקותי במדבר נשא בהעלותך שלח קרח חוקת בלק פנחס מטות מסעי דברים ואתחנן עקב ראה שופטים כי תצא כי תבוא נצבים וילך האזינו

Heading