מפתח לתורת חק אד"ש

תשמ"ו arrow_back

ליל ט"ו תמוז, יחידות כללית (לקבוצת אורחים; קבוצת חתני בר מצוה והוריהם; קבוצת חתנים וכלות) - תשמ"ו

אודיו