מפתח לתורת חק אד"ש

תשמ"ו arrow_back

שלח, מבה"ח תמוז, כ"ח סיון - תשמ"ו