מפתח לתורת חק אד"ש

תשמ"ו arrow_back

י"ז סיון, יחידות לקבוצת תושבי אנגלי' - תשמ"ו