מפתח לתורת חק אד"ש

תשמ"ו arrow_back

במדבר, מבה"ח וער"ח סיון - תשמ"ו