מפתח לתורת חק אד"ש

תשמ"ו arrow_back

בחוקותי, כ"ב אייר - תשמ"ו