מפתח לתורת חק אד"ש

תשמ"ו arrow_back

י"ג אדר, תענית אסתר, אחרי מנחה - תשמ"ו

אודיו