מפתח לתורת חק אד"ש

תשמ"ו arrow_back

ויקהל, פ' שקלים, מבה"ח אד"ש - תשמ"ו