מפתח לתורת חק אד"ש

תשמ"ו arrow_back

תרומה, ו' אד"ר - תשמ"ו