מפתח לתורת חק אד"ש

תשמ"ו arrow_back

שמות, מבה"ח שבט - תשמ"ו