מפתח לתורת חק אד"ש

תשמ"ו arrow_back

כ"ח כסלו, אור לנר ה' דחנוכה, אחרי מנחה, שיחה להכולל "תפארת זקנים" ו"חכמת נשים", ולצבאות ה' - תשמ"ו

אודיו