מפתח לתורת חק אד"ש

תשמ"ו arrow_back

כ"ב כסלו, יחידות כללית (לקבוצת אורחים; קבוצת חתני בר מצוה והוריהם; קבוצת חתנים וכלות) - תשמ"ו

אודיו