מפתח לתורת חק אד"ש

תשמ"ו arrow_back

ליל ו' דחה"ס, ליל שבת חוה"מ, אחרי מעריב - שמב"ה - תשמ"ו