מפתח לתורת חק אד"ש

תשמ"ו arrow_back

יום ד' דחה"ס, ב' דחוה"מ, אחרי מנחה, שיחה לצבאות ה' - תשמ"ו

אודיו