מפתח לתורת חק אד"ש

תשמ"ו arrow_back

ליל ב' דחה"ס, אחרי מעריב - שמב"ה - תשמ"ו