תשמ"ג arrow_back

כ"א אלול, שיחה לילדי מחנה "גן ישראל" ו"מחנה אמונה" - תשמ"ג

אודיו