תשמ"ג arrow_back

יו"ד סיון, ברכה להת' המסיימים ישיבת "אור-אלחנן" דלאס-אנדשעלעס - תשמ"ג