תשמ"ג arrow_back

שמות, מבה"ח שבט, כ"ג טבת - תשמ"ג