מפתח לתורת חק אד"ש

תשל"ט arrow_back

ו' אלול, שיחה להתלמידות ד"מחנה אמונה" - תשל"ט

אודיו