מפתח לתורת חק אד"ש

תשל"ט arrow_back

ד' אלול, שיחה לילדי מחנה "גן ישראל" - תשל"ט

אודיו