מפתח לתורת חק אד"ש

תשל"ט arrow_back

י"ז בתמוז, אחרי מנחה - תשל"ט

אודיו