מפתח לתורת חק אד"ש

תשל"ט arrow_back

יו"ד סיון, יחידות לקבוצת תלמידי בית ספר למלאכה בכפ"ח (שהגיעו לחה"ש) החוזרים לאה"ק - תשל"ט