מפתח לתורת חק אד"ש

תשל"ט arrow_back

ליל א' דחה"פ, ברכה להתלמידות יוצאות פרס - תשל"ט