מפתח לתורת חק אד"ש

תשל"ט arrow_back

ליל א' דחה"פ, ברכה להת' יוצאי רוסי' - תשל"ט