מפתח לתורת חק אד"ש

תשל"ט arrow_back

בדר"ח טבת, ליל ח' דחנוכה, שיחה לתלמידי כתות הראשונות דהישיבות ולתלמידי "של"ה" - תשל"ט

אודיו