מפתח לתורת חק אד"ש

תשל"ט arrow_back

ליל שמע"צ, בעת הקפות - תשל"ט