מפתח לתורת חק אד"ש

תשל"ט arrow_back

ערב חה"ס, בעת חלוקת הד' מינים - תשל"ט