מפתח לתורת חק אד"ש

תשל"ט arrow_back

ערב חה"ס, בעת לקיחת ד' מינים עבור תורת אמת, ירושלים וחברון - תשל"ט