מפתח לתורת חק אד"ש

תשל"ז arrow_back

מוצש"פ תצא, ליל י"ד אלול, ברכה להשלוחים הנוסעים לישיבה דקראקאס - תשל"ז