מפתח לתורת חק אד"ש

תשל"ז arrow_back

עקב, כ"ב מנ"א - תשל"ז