מפתח לתורת חק אד"ש

תשל"ז arrow_back

מטו"מ, ר"ח מנ"א - תשל"ז