מפתח לתורת חק אד"ש

תשל"ז arrow_back

חוקת, ט' תמוז - תשל"ז