מפתח לתורת חק אד"ש

תשל"ז arrow_back

כ"ד אייר, יחידות עם ר"י אלטר (בנו של האדמו"ר מגור) - תשל"ז