מפתח לתורת חק אד"ש

תשל"ז arrow_back

ו' אייר, שיחה לת' שי' החוזרים לאה"ק ת"ו - תשל"ז