מפתח לתורת חק אד"ש

תשל"ז arrow_back

אדר"ח אייר, שיחה להת' שי' הנוסעים לאה"ק ת"ו ולצרפת - תשל"ז