מפתח לתורת חק אד"ש

תשל"ז arrow_back

ליל א' דחה"פ, ברכה להתלמידות ב"מכון חנה" - תשל"ז