מפתח לתורת חק אד"ש

תשל"ז arrow_back

ליל א' דחה"פ, ברכה להת' ב"הדר התורה" - תשל"ז