מפתח לתורת חק אד"ש

תשל"ז arrow_back

ליל א' דחה"פ, ברכה להת' בתות"ל - תשל"ז