מפתח לתורת חק אד"ש

תשל"ז arrow_back

ז"ך שבט, שיחה לה"שלוחי קודש" העולים לצפת עיה"ק ת"ו - תשל"ז