מפתח לתורת חק אד"ש

תשל"ז arrow_back

וישב, חנוכה, מבה"ח טבת - תשל"ז