מפתח לתורת חק אד"ש

תשל"ז arrow_back

ליל שמע"צ, בעת הקפות - לפני הקפה ה' - תשל"ז