מפתח לתורת חק אד"ש

תשל"ז arrow_back

ערב חה"ס, בעת מסירת האתרוגים - תשל"ז