מפתח לתורת חק אד"ש

תשכ"ט arrow_back

ערב ר"ה, ברכה - תשכ"ט