מפתח לתורת חק אד"ש

תשכ"ט arrow_back

עקב, י"ח מנ"א - תשכ"ט