מפתח לתורת חק אד"ש

תשכ"ט arrow_back

שלח, כ"ח סיון, מבה"ח תמוז - תשכ"ט