מפתח לתורת חק אד"ש

תשכ"ט arrow_back

בהעלותך, כ"א סיון - תשכ"ט