מפתח לתורת חק אד"ש

תשכ"ט arrow_back

חה"ש, בעת הסעודה - תשכ"ט