מפתח לתורת חק אד"ש

תשכ"ט arrow_back

במדבר, מבה"ח וער"ח סיון - תשכ"ט