מפתח לתורת חק אד"ש

תשכ"ט arrow_back

כ"ז ניסן, שיחה להתלמידים שחזרו משליחות לאוסטרלי' - תשכ"ט